บทสัมภาษณ์ที่ปรึกษาทั่วไปของลาซาด้า ถึงการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และปรากฏกาณ์ที่เข้ามาดิสรัปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้