พนักงานของอาลีบาบาทำงานการกุศล เฉลี่ย 6.3 ชั่วโมงต่อคน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา