พนักงานของ อาลีบาบา ร่วมเฉลิมฉลองวันอาลีเดย์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างคอมมูนิตี้ในช่วงโควิด-19