ตัวแทนจากประเทศไทยกว่า 2,000 คน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร GET ของอาลีบาบา บิซิเนส สคูล