แนวคิดจาก CMO อาลีบาบา: แบรนด์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีโอกาสเติบโตในจีน จากกระแสความยั่งยืนที่กำลังมาแรง