เปิดรับสมัครแล้ว การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับโลกของอาลีบาบา