ส่องสูตรสำเร็จของผู้ส่งออกพลาสติกไทย ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและช่องทางการขายแบบดิจิตอล