อาลีบาบาสนับสนุนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวรูปแบบดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และครอบคลุมมากขึ้น