นักธุรกิจหญิงเปิดเส้นทางความสำเร็จ จากผู้ค้าปลีกสู่ผู้ส่งออก “ราชาแห่งผลไม้” ในตลาดโลก