อาลีบาบา และ มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมสนับสนุนเกษตรกรไทย สร้างความตระหนักเกษตรสีเขียว ผ่านแคมเปญเกมออนไลน์