หัวหน้าเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีของอาลีบาบา เผยเทคโนโลยีคลาวด์ช่วยสร้างมหกรรม 11.11 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น