อาลีบาบา คลาวด์ เผยนวัตกรรมที่ใช้ในมหกรรมช้อปปิ้งระดับโลก 11.11 เน้นเรื่องความยั่งยืน และเข้าถึงคนทุกกลุ่ม