อาลีบาบาเปิดตัวอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ เพื่อพลิกโฉมวิถีชีวิตของมนุษย์