อาลีบาบา กรุ๊ป เปิดมหกรรมช้อปปิ้งระดับโลก 11.11 ปี 2564 เน้นธีมความยั่งยืน และให้คนทุกกลุ่มมีส่วนร่วม