อาลีบาบาเปิดตัวชิพสำหรับเซิร์ฟเวอร์ เพื่อเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพการทำงานให้กับศูนย์ข้อมูลของบริษัท