เปิดรับสมัครแล้ว การแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจระดับโลก JUMPSTARTER 2022 โดยกองทุนผู้ประกอบการอาลีบาบา และ HSBC