คุณหมอนักกิจกรรมเพื่อสังคมชาวอังกฤษเปิดร้านขายสินค้างานฝีมือบนเถาเป่า