อาลีบาบาช่วยเกษตรกรปรับโฉมผลิตภัณฑ์ให้ดูทันสมัย จนได้รับความนิยมในตลาด