เทคโนโลยีของอาลีบาบาทำคะแนนได้สูงที่สุด ในการทดสอบ VQA Challenge แซงหน้าผู้แข่งขันที่เป็นมนุษย์