ทีมอลล์ โกลบอล เปิดให้ผู้ค้าจากทั่วโลก เข้ามาขายบนแพลตฟอร์มได้ง่ายขึ้น