ผู้ขายบนเถาเป่าจับเทรนด์ Glamping ผลิตเต็นท์ที่กลายเป็นสินค้าเด่น และตอบโจทย์วิถีชีวิตหลังเกิดโรคระบาด