อาลีบาบา กรุ๊ป ชูเทคโนโลยีเป็นกุญแจสำคัญสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน