ผู้บริโภคจีน กับการช้อปปิ้งผ่านรูปแบบ Gamification