อาลีบาบา บิซิเนส สคูลเปิดรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรม Netpreneur รุ่นที่ 3 เชิญชวนผู้ประกอบการไทยร่วมโครงการ