อาลีบาบาเสนอทางเลือก “โก กรีน” ให้กับผู้ค้าปลีกในช่วงมหกรรมช้อปปิ้งระดับโลกในปีนี้