ซีอีโอ อาลีบาบา กรุ๊ป ชี้การเร่งปรับธุรกิจไปสู่ดิจิทัล เป็นกุญแจของความสำเร็จใน 11.11