อาลีบาบา ทำสถิติยอดขายรวมจากทุกช่องทาง 498,200 ล้านหยวน ในมหกรรมช้อปปิ้งระดับโลก 11.11 ปี 2563

ไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์มัลติมีเดียได้