มหกรรมช้อปปิ้งระดับโลก 11.11 ปี 2563 ของอาลีบา เริ่มขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่