การเตรียมการของไช่เหนียวให้พร้อมกับมหกรรมช้อปปิ้งข้ามแดน 11.11