อาลีบาบา เปลี่ยนชื่อโครงการเครือข่ายบุคลากรด้านอีคอมเมิร์ซ พร้อมทั้งเปิดตัวสถาบันการศึกษาพันธมิตรรายใหม่