ทีมอลล์ เตรียมต้อนรับแบรนด์ใหม่จากต่างประเทศ 2,600 แบรนด์ เข้าร่วมเทศกาลช้อปปิ้ง 11.11 ระดับโลก