เปิดบทสัมภาษณ์โจ ไช่ รองประธานกรรมการ อาลีบาบา กรุ๊ป: เรื่องราวความไม่ย่อท้อของสตาร์ทอัพในยามวิกฤต