สินค้าจากฝีมือคนไทยได้รับเลือกให้ไปแสดงในเทศกาลงานศิลป์ประจำปี เถาเป่า เมคเกอร์ เฟสติวัล