กลยุทธ์ C2M ของอาลีบาบาช่วยผู้ผลิตเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัลท่ามกลางวิกฤตโควิด-19