ผู้ประกอบการไทยที่เคยผ่านหลักสูตร Netpreneur ให้ความสำคัญกับการสร้างความมีส่วนร่วมด้านดิจิทัล ในสังคมไทย