แจ็ค หม่า เข้าร่วมงานประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก เรียกร้องให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมควบคู่ไปกับภูมิปัญญาของมนุษย์