อาลีบาบา สนับสนุนเงินรวมทั้งสิ้น 3,400 ล้านหยวน เพื่อต่อสู้กับโควิด-19