Alibaba.com จัดสัมมนาออนไลน์ ส่งเสริมผู้ส่งออกไทยแข่งขันในตลาดโลก หวังฟื้นตัวเร็วขึ้นในช่วงหลังวิกฤต Covid-19