การปรับตัวและความร่วมมือ คือกุญแจสำคัญในการข้ามผ่านโควิด-19 ของสองผู้ประกอบการไทยที่เคยผ่านหลักสูตร eFounders