แจ็ค หม่า เข้าร่วมการสัมมนาพิเศษกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแอฟริกา ผ่านแพลตฟอร์ม Global MediXChange for Combatting Covid-19