อาลีบาบาพัฒนาระบบเทคโนโลยีรองรับเทศกาล 11.11 Global Shopping Festival