ทีมอลล์ โกลบอล เตรียมนำแบรนด์ใหม่จากต่างประเทศเข้าสู่ตลาดจีนให้ได้ 1,000 แบรนด์ ภายใน 12 เดือน