พลิกโฉม Shanghai Fashion Week สู่รูปแบบออนไลน์ในช่วงการระบาดของ Covid-19