มาดูกันว่า เถาเป่า ช่วยให้สินค้าเกษตรในจีนสามารถส่งจากฟาร์มถึงมือผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องทุกวัน ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ได้อย่างไร