มูลนิธิแจ็ค หม่า และมูลนิธิอาลีบาบา บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้อีก 10 ประเทศในเอเชีย