มูลนิธิแจ็ค หม่าและมูลนิธิอาลีบาบาบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับ 4 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย