บายเออร์ของเถาเป่า ไลฟ์สตรีมพาผู้ติดตามชมสินค้าไทยคุณภาพ ถึงแหล่งผลิต