แจ็ค หม่ามอบเงินจำนวน 2.8 ล้านเหรียญสหรัฐแก่ครูในชนบทของจีน