ความแตกต่างระหว่างทีมอลล์ กับ ทีมอลล์ โกลบอล

ในวิดีโอสั้นด้านล่างนี้  อาลีบาบาจะคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับความแตกต่างของแพลตฟอร์มทีมอลล์ กับ ทีมอลล์ เพื่อให้ผู้ขายได้ตัดสินใจว่าแพลตฟอร์มใดจะช่วยสนับสนุนธุรกิจในการเข้าสู่ตลาดจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

การส่งออกของไทย ทีมอลล์ ทีมอลล์โกลบอล สินค้าส่งออกไปจีน